Progress

Aktualności


Byliśmy na targach

W dniu 10.04 2014r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Sali Ziemi odbył się pierwszy Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i został on objęty honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy. W kongresie wzięli udział członkowie koła naukowego PROGRESS. Głównym celem kongresu było propagowanie nowego sposobu myślenia o bezpieczeństwie w pracy. Prelegenci przedstawili szczegółowo tematykę anomii pracowniczej, dlaczego występuje i co ją wywołuje, nowy model ryzyka, który przedstawiał w naszym odczuciu śmiałą tezę. Głosi ona że ryzyko zawsze wynosi 50% ponieważ "jakieś zdarzenie będzie miało miejsce, lub nie". Główny Inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy podzielił się z nami statystykami dotyczącymi wypadków przy pracy. Następnie został omówiony temat czynnika ludzkiego w wypadkach przy pracy na terenie Niemiec, przedstawiony przez Bernd'a Merz'a z firmy BG Bau. Po tej przemowie, dr Jennet Arshimova z IOSH, broniła tezy, że to nie człowiek jest winny wypadkom przy pracy, a jej zła organizacja. Pierwszy blok zakończyła Pani M. Nietopel Dyrektor Działu Prewencji i Rehabilitacji ZUS przedstawiając nowy program dofinansowania dla firm, działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy, przez cały okres aktywności zawodowej. Drugi blok kongresu dotyczył doświadczeń firm związanych z skutecznym programem ograniczania wypadków przy pracy. Doświadczeniem podzielili się profesjonaliści z sektorów obarczonych najwyższym wskaźnikiem wypadkowości. Przedstawiciel grupy Nestle Waters przedstawił system coaching oparty na samoobserwacji stanowisk pracy przez pracowników. Kierownik działu BHP w Budimex S.A. referował porozumienie firm z branży budowlanej o tematyce wymieniania się doświadczeniem dotyczącym bezpiecznego wykonywania pracy. A. Brosier, pokazakł dobre praktyki w przemyśle chemicznym natomiast prelegent z GVG zaprezentował jak ważne są szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w pracy objęte projektami międzynarodowymi. W trakcie kongresu zadawane były pytania ze strony prelegentów, a pod koniec każdego wykładu zadawali je również słuchacze. Przekazana w ten sposób wiedza była łatwo przyswajalna oraz pozwalała znacząco poszerzyć perspektywę na zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa pracy.

Klaudia Gryszczenia
Viceprzewodnicząca KN PROGRESS
Wydział Inżynierii Zarządzania
Spotkania w semestrze letnim 2013/2014.


Następne spotkanie 6 maja o godzinie 18:30 - sala 07.

facebook
© Koło naukowe Progress - praktyczne zastosowania ergonomii
design & code: niezurawski.pl